Модерніація системи паливоподачі ДП "Зірненська спиртзавод"

Модернізація котельні дозволила 75% природного газу замінити на місцеве органічне паливо.
Конструкція пальника дозволяє спалювати природний газ і органічне паливо (від 10% -100% газу або 0% -100% органічне паливо)

Проектом передбачається модернізація тракту паливоподачі котлів ДКВр-6,5-13 з встановленням на кожному з котлів по два пальники МДГГ-250.
Пальник МДГГ-250 призначений для спалювання природного газу. Перед пальниками встановлено пристрої сепарації і подачі пилу МДП-250. Розрахункове споживання одним пальником при номінальній тепловій потужності котлоагрегату 4240 кВт складає:

  • ПБР, кг/год -700;
  • Природного газа (20 мбар), н м3/год -175.

Для зберігання ПБР передбачено витратний бункер ємкістю 18 м . Витратний бункер виготовлений 3 вуглецевої листової сталі та монтуються на стійках перед котельним залом на вулиці. Для обслуговування витратного бункера передбачено площадку обслуговування. З витратного бункера подача ПБР здійснюєтся за допомогою норії. Подача ПБР з норії на живильні бункери відбувається самопливом по стальних трубопроводах умовним проходом 150 мм.

Живильні бункери виготовлені с вуглецевої листової сталі та монтуються на стійках в котельному залі. Ємність живильного бункера складає 3,0 м , що забезпечує 20-ти хвилинну роботу котлоагрегату на номінальній потужності. Живильний бункер обладнаний рівнемірним склом для візуального контролю рівня ПБР та сіткою грубої очистки ПБР;

З живильних бункерів самопливним трубопроводом з нержавіючої сталі умовним проходом 150 мм ПБР подається на шнек-дозатор який розподіляє ПБР на пальники МДГПГ-250. Трубопроводи між пальниками та живильним бункером обладнуються вибуховим клапаном, який призначено для скидання надлишкового тиску при вибухах суміші ПБР повітря та природного газу в топці котлоагрегату та/або тракті подачі ПБР від живильного бункеру до пальника.

Основне паливо - ПБР з нижчою теплотою згорання Qн=1879 ккал/м³. В якості резервного палива котельні використовується природний газ з нижчою теплотою згорання Qн=8100 ккал/м³.

Характеристики пальника МДГГ-250

№ п/п

Показник

Примітка

Назва

Од. виміру

Чисельне
значення

1

2

3

4

5

1

Номінальна теплова потужність

МВт

3,2

 

1.1

Максимальне форсування пальника

%

+20

Від номінальної потужності

2

Коефіцієнт робочого регулювання

 

 

 

2.1

По природному газу

%

±60,0

Від номінальної потужності

3

Номінальний тиск перед пальником

 

 

 

3.1

Природного газу

кПа

2,0

 

3.2

Повітря

кПа

0,6

 

4

Номінальний тиск повітря

кПа

4,0…6,0

 

5

Діапазон розрідження у топці котла

Па

-20…-100

 

6

Витрата природного газу

 

 

 

6.1

Мінімальна

м3/год

40,0

На «підсвічування» топки

6.2

Максимальная

м3/год

350,0

На номінальну потужність

7

Витрата ПБР

 

 

 

7.1

Мінімальна

кг/год

0,0

Тільки на природному газі

7.2

Максимальна

кг/год

700,0

 

8

Коефіцієнт надлишку повітря в діапазоні регулювання

 

1,03…1,17

 

9

Концентрації в сухих продуктах горіння приведена до Х=1,0 мг/м3

 

 

 

9.1

Оксиду вуглецю на газі/ПБР

мг/м3

50/150

 

9.2

Оксидів азоту на газі/ПБР

мг/м3

120/80

 

10

Довжина факелу на номінальній потужності пальника на газі/ПБР

м

1,2/2,0

 

11

Діапазон глибини встановлення пальника в амбразуру

мм

100…180

 

12

Габаритні розміри пальника

 

 

 

12.1

висота

мм

800

 

12.2

довжина

мм

700

 

12.3

ширина

мм

600

 

13

Маса пальника

кг

40,0

 

14

Витрата стисненого повітря для роботи пальника

м3/хв

0,0…1,5

В залежності від кількості ПБР що спалюється

Розрахункові показники системи газопостачання

Назва газоспоживаючого обладнання

Кількість одиниць

Витрата газу, м3/год

Примітка

одиницею обладнання

разом

Котлоагрегат паровий ДКВр-6,5-13, 6,5 т/год 1,4 МПа з двома пальниками МДГГ-250 (з ПАПП МДП-250) тепловою потужністю 3200 кВт приєднувальний тиск газу 20 мбар

2

175

350

На один котлоагрегат при номінальній потужності

2

350

700

На котельню при номінальній потужності


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Аксонометрична схема газопроводу

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СКЛАД РОБОЧОГО ПРОЕКТА Аксонометрична схема газопроводу ЗАКЛЮЧЕННЯ

ФОТО


foto1

foto2

foto3

foto4