Реконструкція з технічним переоснащенням котельні Демидівської ЦРЛ із заміною морально застарілих котлів на сучасні встановленою потужністю 630 кВт на твердому паливі (відходи переробки деревини)

Робочим проектом передбачається монтаж котельні встановленої теплової потужністю 630 кВт для теплопостачання Демидівської ЦРЛ. В якості твердого палива котельня буде використовувати відходи переробки деревини.
Котельня підключається до існуючих мереж і систем інженерного забезпечення згідно з технічними умовами Демидівської ЦРЛ.

Зведені техніко-економічні показники проекту


п/п

Показник

Примітка

Назва

Одиниця виміру

Чисельності значення

1

Площа забудови

м2

185,3

 

2

Будівельний об'єм

м3

968,3

 

3

Загальна площа

м2

174,2

 

4

Встановлена теплова потужність

кВт

630

 

Гкал/год

0,542

 

5

Теплопродуктивність котельні

 

 

 

5.1

год

кВт

630

 

Гкал/год

0,542

 

т/год

27,09

Теплоносія при dt=20 град

5.2

річна

тис.МДж

4931,7

При прийнятому режимі роботи

Гкал

1177,9

6

Витрата палива

 

 

 

6.1

натурального

 

 

Паливо – деревні відходи

6.1.1

год

кг

193,5

6.1.2

річна

т

420,7

6.2

умовного

 

 

 

6.2.1

год

т.у.п.

96,7

 

6.2.2

річна

т.у.п.

210,34

 

7

Питома витрата умовного палива

кг.у.п/Гкал

178,76

 

8

Встановлена потужність електроспоживачів котельні

кВт

5

 

9

Споживання електричної енергії

 

 

 

9.1

годинний

кВт*год

3,5

 

9.2

річне

тис.кВт*год

16,0

 

10

Питома витрата електричної енергії

кВт*год/Гкал

13,6

 

11

Споживання води на власні потреби

м3

6,16

Річне з Квик=0,5

11.1

Питоме споживання води

м3/Гкал

1,0

 

12

Розрахунковий обсяг капітальних вкладень в обсязі проекту, всього

тис.грн

249,943

 

12.1

в тому числі, вартість СМР

тис.грн

51,465

 

12.2

в тому числі, вартість обладнання і меблів та інвентарю

тис.грн

148,463

 

12.3

в тому числі, вартість інших робіт і витрат

тис.грн

50,105

Включаючи ПДВ

13

Кошторисна трудомісткість СМР

тис.чол*год

1,132

 

14

Нормативна тривалість СМР

місяців

2,5

 

15

Річні експлуатаційні витрати

тыс.грн

421,929

Розрахункові

16

Собівартість теплової енергії

грн./Гкал

358,21

Розрахункові


План

План 2

Генеральный план. Транспорт

епловая схема. Экспликация оборудования

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

План 1 План 2
Генеральний план. Транспорт Теплова схема. Експлікація обладнання ЗАКЛЮЧЕННЯ