16 лис 2020

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

Енергетичний менеджмент-ЕМ Комплекс організаційно-технічних заходів, мета яких-зменшення витрат на енергоносії та відшкодування впливу на навколишнє середовище. Є комбінацією циклічних дій з керівництва виробництвом і реалізації енергозберігаючих заходів.
Енергетичне обстеження/енергетичний аудит- ЕО / ЕА

Один з етапів циклічного процесу ЕМ, який визначає:

· Шляхи можливого зменшення витрати енергоносіїв;

· Техніко-економічні показники енергозберігаючих заходів;

· Шляхи реалізації енергозберігаючих заходів;

· Дає прогноз наслідків впровадження енергозберігаючих заходів.

Енергозберігаючий Захід-ЕСМ Захід (організаційний, технічний, фінансовий) наслідком реалізації якого є зменшення витрат енергоносіїв при досягнутих валових обсягах виробництва та якості продукції.

Енергетичний рейтинг підприємства-ЕР

Умовний показник, яким визначається консолідована характеристика підприємства, як споживача енергоресурсів:

· Початковий ЕР-характеристика підприємства до початку робіт з ЕО/ЕА;

· Розрахунковий ЕР-характеристика підприємства, яка може бути досягнута за умовою реалізації всіх ЕСМ в повному обсязі, у встановлені терміни;

· Поточний ЕР-характеристика підприємства після повної або часткової реалізації ЕСМ.

Енергетичний план підприємства-ЕП Прийнятий підприємством план дій з метою підвищення ЕР.
Місцевий персонал Уповноважений персонал підприємства, який бере участь у виконанні ЕО/ЕА.
Енергосервісний принцип-підхід-ЕСКО Принцип реалізації ЕСМ, за яким економія, отримана від реалізації ЕСМ, акумулюється підприємством для реінвестиції в наступні ЕСМ.