16 лис 2020
Енергетичний менеджмент-ЕМ Комплекс організаційно-технічних заходів, мета яких-зменшення витрат на енергоносії та відшкодування впливу на навколишнє середовище. Є комбінацією циклічних дій з керівництва виробництвом і реалізації енергозберігаючих заходів.
Енергетичне обстеження/енергетичний аудит- ЕО / ЕА

Один з етапів циклічного процесу ЕМ, який визначає:

· Шляхи можливого зменшення витрати енергоносіїв;

· Техніко-економічні показники енергозберігаючих заходів;

· Шляхи реалізації енергозберігаючих заходів;

· Дає прогноз наслідків впровадження енергозберігаючих заходів.

Енергозберігаючий Захід-ЕСМ Захід (організаційний, технічний, фінансовий) наслідком реалізації якого є зменшення витрат енергоносіїв при досягнутих валових обсягах виробництва та якості продукції.

Енергетичний рейтинг підприємства-ЕР

Умовний показник, яким визначається консолідована характеристика підприємства, як споживача енергоресурсів:

· Початковий ЕР-характеристика підприємства до початку робіт з ЕО/ЕА;

· Розрахунковий ЕР-характеристика підприємства, яка може бути досягнута за умовою реалізації всіх ЕСМ в повному обсязі, у встановлені терміни;

· Поточний ЕР-характеристика підприємства після повної або часткової реалізації ЕСМ.

Енергетичний план підприємства-ЕП Прийнятий підприємством план дій з метою підвищення ЕР.
Місцевий персонал Уповноважений персонал підприємства, який бере участь у виконанні ЕО/ЕА.
Енергосервісний принцип-підхід-ЕСКО Принцип реалізації ЕСМ, за яким економія, отримана від реалізації ЕСМ, акумулюється підприємством для реінвестиції в наступні ЕСМ.
16 лис 2020

Завершено (отримано позитивний висновок філії ДП «Укрдержбудекспертиза» по Рівненській області) перший великий «водопостачальний» проект - «Реконструкція системи водопостачання с.Оженин Острозького району Рівненської області. Реконструкція ВНС-II по вул. Заводській. (I-а черга).

Проект новий для нас так особливо не займалися водопостачанням. Початок роботи по застосуванню технологій баромембранного обробки рідин, дозволив нам прогнозувати можливість їх і для обробки води в системах комунального водопостачання.

Перші кроки в цій галузі ми зробили в минулому році, коли провели цикл робіт з баромембранного обробки технічної / поверхневої води для отримання води питної якості. Коротенький ролик, що ілюструє результати цієї роботи наведений ТУТ.

Проект "Реконструкція системи водопостачання с.Оженин Острозького району Рівненської області" розроблявся ще з весни 2015 року. проблема замовника - «Що робити? Грошей все одно не вистачить! "- призвела до того, що були змушені на початку:

 • розробити техніко-економічний розрахунок вартості реконструкції;
 • розбити всю реконструкцію на черги, які би дозволили реалізувати завершений комплекс;
 • розробити пропозиції щодо планування (фінансової) черговості реконструкції.

В цілому проект передбачає:

 • збільшення потужності системи водопостачання за рахунок прокладки додаткових вуличних мереж і підключення додаткових споживачів;
 • реконструкцію ВНС-II (водопровідної насосної станції 2-го підйому) по вул.Заводській з переведенням на цілодобовий режим роботи (зараз ВНС-II працює за графіком). У будівлі ВНС-II організовано цикл обробки питної води;
 • реконструкцію, а фактично відновлення водонапірної башти на території колишнього селища цукрового заводу (вул.Заводська). Реконструкція водонапірної вежі дозволить "зонувати" вуличні мережі і зменшити необхідні вільні тиску. Крім того, з введенням в експлуатацію реконструйованої водонапірної башти вирішиться проблема другої напірно-регулюючої споруди для зберігання протипожежного запасу води.

Тривалі дискусії щодо черговості реконструкції закінчилися віднесенням до I-ї черги реконструкції ВНС-II, хоча ми були прихильниками віднесення до I-ї черги реконструкції водонапірної башти. Але не дозволили кошти, вартість реконструкції вежі, пов'язана з її станом, виявилася більшою, ніж міг профінансувати замовник ...

Розробка проекту реконструкції виявила багато цікавих особливостей:

 • втрачено керуючу та організуючу роль у проектах водопостачання та каналізації інституту "Укрводоканалпроект" (він вже не проектує, не погоджує завдання на проектування, і найголовніше, не веде науково-проектного супроводу об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства України). Коли узгодження завдання на проектування, проектно-кошторисної документації по проектах водопостачання та каналізації з інститутом було обов'язкове;
 • Виявилося, що в нашій області відсутні фахівці з проектів зон санітарної охорони джерел водопостачання, в тому числі - артезіанських свердловин. Як джерело водопостачання с.Оженин використовуються три артезіанські свердловини, пробурених більше 40 років тому. На період розробки проекту резерви зон санітарної охорони свердловин (1-го і 2-го поясів) фактично вичерпано. Можливо, це і було причиною потрапляння в артезіанську воду забруднень, які і викликали минулого літа підвищений рівень захворюваності ...?, але, не будучи ні санітарними лікарями, ні гігієністами, ми не можемо дискутувати з цього приводу. Однозначно і документально підтверджено забруднення артезіанської води сполуками азоту (амонійними, нітратними і нітритного) в концентраціях перевищують вимоги ДСанПіН в 2.2.4-171 " Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»;
 • Цікаво, що аналізи питної води проводилися двома сертифікованими лабораторіями, одна з них виявила перевищення концентрацій сполук азоту і «надлишкову м'якість» води - у воді МАЛО солей жорсткості (карбонати і бікарбонати кальцію і магнію), інша ж надлишковий вміст сполук заліза, при інших задовільних показниках якості води. Довго вирішувалося питання "Кому вірити? Від чого очищати воду?». Покладаємося на результати моніторингу якості води, який зобов'язався провести замовник до початку реконструкції ВНС-II.

Але тим не менш, проект розроблений, узгоджений і затверджений. Сподіваємося на продовження реалізації проекту, як фахівцям нам цікаво розробити проект реконструкції водонапірної вежі, який включатиме посилення стовбура вежі. »

16 лис 2020

У зв'язку з введенням в дію Державного стандарту України ДСТУ Б В. 2. 6-101: 2010 "НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Конструкції будівель і споруд. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ", ми оновили приладову базу.

На додаток до тепловізорів, які ми інтенсивно експлуатуємо для візуалізації теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій і їх стану, були придбані прилади, котрі дозволяють проводити натурні вимірювання опору теплопередачі огороджувальних конструкцій.

На кількох об'єктах ми вже провели такі дослідження і отримали дуже цікаві результати. Як приклад наведений графік зміни протягом доби температур:

 • внутрішнього повітря-температура приміщення;
 • зовнішнього повітря в районі контрольного приміщення-температура навколишнього середовища;
 • внутрішньої поверхні (в приміщенні) огороджувальної конструкції-внутрішня температура ОК;
 • зовнішньої поверхні (зовні) огороджувальної конструкції - зовнішня температура ОК.

Згідно з графіком можна зробити наступні висновки:

 • Теплова інерція/масивність огороджувальних конструкцій - це дуже добре! При амплітуді коливань температури зовнішнього повітря 5°С, коливання температури зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції становить всього 1,0 оС, а температура внутрішньої поверхні - не змінюється;
 • Про економію теплової енергії на об'єкті не думають, однакова температура внутрішнього повітря в контрольному приміщенні як вдень становить 21,1°С, так і вночі - 21,1 ° С;
 • Значення опору теплопередачі зовнішньої стіни, виміряне в польових/натурних умовах, на цьому об'єкті становить 1,97 м2 * К/Вт, при мінімальному НОРМОВАНОМУ ДБН В. 2. 6-31: 2006 " ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель " значення опору теплопередачі для будівель аналогічного призначення для нашого кліматичного району становить 3,3 м2*К / Вт, тобто будівля не утеплена. До речі, на конкретному об'єкті утеплили головний південний фасад, а контрольний дворовий північний фасад залишився не утепленим.

Плануємо й надалі застосовувати і прилади, і методики для визначення фактичних теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій в польових/натурних умовах.

16 лис 2020

Системи автоматизації котельні передбачає роботу без постійного обслуговуючого персоналу.

 

Робочим проектом передбачається реконструкція будівлі цеху ширвжитку з пристроєм в частині приміщень технологічної котельні з цілорічним циклом роботи з постачанням на всі види споживання тепла єдиного теплоносія - насиченої пари з тиском 1,0 МПа і температурою 174,5оС.

 

Для покриття розрахункових теплових навантажень робочим проектом передбачена установка двох парових котлів TNS 50/10, виробництва «Чеського котельного заводу». Котли поставляються з інтегрованим водотрубним сталевим економайзером, навісним газовим пальником з плавним регулюванням потужності G11/2-A Weishaupt, системами автоматизації та безпеки, запірною, регулюючою і запобіжною арматурою, в межах поставки котла. Все обладнання сертифіковане в Україні і має дозволи на застосування органів Держнаглядохоронпраці, Держгірпромнагляду.

Основні техніко-економічні показники робочого проекту

п/п

Показник

Примітка

Назва

Одиниця вимірювання

Чисельне значення

1

Встановлена теплова потужність

кВт

6740

 

 

 

Гкал/год

5,62

 

2

Теплопродуктивність котельні

 

 

 

2.1

година

кВт

3370

 

Гкал/год

2,81

 

т/год

5,0

 

2.2

річна

тис.МДж

133200

При прийнятому режимі роботи

Гкал

31825,0

3

Витрата палива

 

 

 

3.1

натурального

 

 

 

3.1.1

година

н.м3

740,0

3.1.2

річна

тис.н.м3

4205,77

3.2

умовного

 

 

 

3.2.1

година

т.у.п.

851,0

 

3.2.2

річна

т.у.п.

4836,63

 

4

Питома витрата умовного палива

кг.у.п/Гкал

151,98

 

5

Встановлена потужність електроспоживачів котельні

кВт

100,0

 

6

Споживання електричної енергії

 

 

 

6.1

годинне

кВт*год

29,0

 

6.2

річне

тис.кВт*год

125,3

 

7

Питома витрата електричної енергії

кВт*год/Гкал

3,94

 

8

Споживання води на власні потреби

м3

48590

 Річне з Квик = 0,5

8.1

Питоме споживання води

м3/Гкал

1,53

 

9.1

Розрахунковий обсяг капітальних вкладень в обсязі проекту, всього

тис.грн

7 274,615

 

9.2

включаючи вартість СМР

тис.грн

2 485,507

 

9.3

включаючи вартість обладнання та меблів та інвентарю

тис.грн

3 241,811

 

9.4

включаючи вартість інших робіт і витрат

тис.грн

1 547,297

Включаючи ПДВ

10

Кошторисна трудомісткість СМР

тис.чел*год

28,673

 

11

Нормативна тривалість СМР

місяців

8

 


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция здания цеха ширпотреба по ул. Фабричной, 12 в г. Ровно (паропроизводительностью 10,0 т / час)

Реконструкция здания цеха ширпотреба по ул. Фабричной, 12 в г. Ровно (паропроизводительностью 10,0 т / час)

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СКЛАД РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ФАСАДИ УКЛАДАННЯ

foto1

foto2

foto3

foto4

12 лис 2020

Спільно з електротехнічною лабораторією комунального підприємства «Міські електромережі» м.Кузнецовськ проведена тепловізорна зйомка елементів електричних мереж з метою отримання досвіду з технічного діагностування електричних мереж.

Ілюстрації проведеної роботи наведені нижче.

Підстанція Кузнецовськ 110/35/10 кВ. ВРУ - 110 кВ (2СШ)

З'єднання після ЛР Рівне фаза С

teplovizor
teplovizor

З'єднання після ЛР Рівне фаза в С (інша сторона)

teplovizor
teplovizor

Виявлено.На фазі С присутній дефект контактного з'єднання і дефект пресованого з'єднання проводу 110 кВ. Судячи з різниці температур між фазами В І С, яка становить 46 ° C і коефіцієнта дефектності, який становить 5,9, дефект є аварійним.

Рекомендовано.Усунути дефект по аварійній заявці (провести очищення контактного з'єднання і переопресовування пресованого з'єднання).


Підстанція Кузнецовськ 110/35/10 кВ. ВРУ-110 кВ (1СШ)

З'єднання фази В після ЛР-110 ВЛ «РАЕС»

teplovizor
teplovizor

Виявлено.Різницю температур в місці опресування і температури проводу на відстані 1м, яка становить 50,7 ° C і коефіцієнту дефектності 7,05, дефект опресування є аварійним.

Рекомендовано.Дефект усунути по аварійній заявці в найкоротші терміни, при проведенні ремонту провести переопресовування контактного з'єднання і звернути увагу на болтове з'єднання проводу.


Трансформаторна підстанція ТП-40 10/04 кВ м. Кузнецовськ

РУ 04 кВ ТП-40 Ф 3-1

teplovizor
teplovizor

Виявлено.Перегрів фази, який викликаний нерівномірним розподілом навантажень по фазах приєднання.

Рекомендовано.Так як дефект є аварійним, необхідно усунути його по аварійній заявці при проведенні ремонту необхідно звернути увагу на стан контактних з'єднань рубильника і запобіжників. При необхідності рубильник замінити.


Проведена робота дозволила:

 • отримати досвід діагностування елементів електромереж та електрообладнання;
 • знайти аварійні елементи електромереж;
 • виключити можливість розвитку аварій в системі електропостачання міста, що особливо важливо в зимовий період.
12 лис 2020

Котельня обладнана двома котлами "KALVIS-100" для спалювання біопалива.

Котельня капітально відремонтована на кошти районного бюджету при фінансуванні ПР ООН в Україні.

Основні техніко-економічні показники робочого проекту на котельні Озерської ЗОШ І-ІІІ ступеня >>>

12 лис 2020

При віконанні тепловізорніх обстеження компанія получила Певний досвід! Застосування тепловізора для інспекційної Перевірки якості будівельно-монтажних робіт. Цей досвід стосується якості монтажу:

 • Метало-пластикових вікон та дверей;
 • Теплової ізоляції / утеплення огороджуючих конструкцій;
 • «Тепло» підлог / систем обігріву підлог;
 • других елементів будівель та споруд, Виконання за сучасности технологіямі.

Аналізуючі Набутів досвід ми Прийшли до вісновків:

 • Дуже часто будівельники, Свідомо чи не Свідомо, порушують технологію Виконання робіт. Нами були віявлені випадки відсутності у конструкціях утеплення пароізолюючого кулі, які не вірного регулювання завісів та петель при монтажі вікон та дверей та інші відступлення від загальнопрійнятіх методів Виконання робіт та ігнорування вимог будівельних норм та правил, вимог постачальніків, рекомендацій проектантів;
 • ЗАСТОСУВАННЯ дешевих утеплювачів, ущільнень, профілів для вікон та дверей, что НЕ виробляти до очікуваного Ефект та требует Додатковий витрат інвестором на Усунення дефектів.

Наведені дані підтверджуються як и теплові Зірне зйомки так досвідом ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

тепловізорного обстеження

Неякісне ущільнення або Відсутність ущільнення віконного прорізу. У порівнянні з нормально Виконання ущільненням тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 34 Вт / м 2 , что при площади неякісного ущільнення 0,02 м 2 (2 см шириною та 100 см Довжина) еквівалентно Додатковий витрат природного газу 0,4 н.м 3

тепловізорного обстеження

Неякісне ущільнення або Відсутність ущільнення віконного прорізу та підвіконніка. У порівнянні з нормально Виконання ущільненням тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 48 Вт / м 2 , что при площади неякісного ущільнення 0,05 м 2 (5 см шириною та 100 см Довжина) еквівалентно Додатковий витрат природного газу 1,5 н.м 3

тепловізорного обстеження

Неякісне ущільнення або Відсутність ущільнення склопакету. У порівнянні з нормально Виконання ущільненням тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 44 Вт / м 2 , что при площади неякісніх ущільнювачів 0,15 м 2 (1,5 см шириною та 1000 см Довжина) еквівалентно Додатковий витрат природного газу 4,0 н.м 3

ВРАХОВУЮЧИ, что означені дефекти віявлені у одній кімнаті, только на опалення цієї кімнати перевітрачається 4 н.м 3 природного газу

тепловізорного обстеження

Неякісна теплова ізоляція зовнішньої стіні. У порівнянні з нормально Виконання утеплення тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла,збільшуються на 26 Вт / м 2 , что при площади неякісно Виконання утеплення 4,0 м 2 еквівалентно Додатковий витрат природного газу 63,0 н.м 3

тепловізорного обстеження

Відсутність пароізоляції у ванній кімнаті віклікала зволоження зовнішньої стіні. У порівнянні з ділянкою стіні, де стіна Ще не зволожена тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 136 Вт / м 2 , что при площади неякісно Виконання утеплення 2,0 м 2 еквівалентно Додатковий витрат природного газу 83,0 н.м 3 . Кроме того, стіна продолжает зволожуватися, тобто витрати газу будут збільшуватіся ...

тепловізорного обстеження

Дефекти теплової ізоляції фронтону мансардного поверху. У порівнянні з нормально Виконання Утеплення тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 20 Вт / м 2 , что при площади неякісно Виконання утеплення фронтону 20,0 м 2 еквівалентно Додатковий витрат природного газу 247,0 н.м 3

тепловізорного обстеження

Дефекти теплової ізоляції фронтону мансардного поверху. У порівнянні з нормально Виконання Утеплення тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 37 Вт / м 2 , что при площади неякісно Виконання утеплення фронтону 2,0 м 2 еквівалентно Додатковий витрат природного газу 45,0 н.м 3

тепловізорного обстеження

Дефекти теплової ізоляції зовнішньої стіні. У порівнянні з нормально Виконання утеплення тепловий потік, и відповідно інфільтраційні Втрата тепла, збільшуються на 9 Вт / м 2 , что при площади зовнішніх стін Виконання утеплення 180,0 м 2 еквівалентно Додатковий витрат природного газу 985,0 н.м 3

12 лис 2020

Енергетичне обстеження (енергоаудит) - обстеження енергетичних об'єктів, з метою виявлення енергетичної ефективності, визначення заходів щодо її підвищення та можливостей їх реалізації. Енергетичне обстеження включає в себе збір документальної інформації, інструментальне обстеження, аналіз інформації та розробку рекомендацій з енергозбереження.

Перший етап розробки енергозберігаючого проекту - проведення на об'єкті енергетичного аудиту / енергетичного обстеження. Енергетичний аудит / енергетичне обстеження дозволяє встановити «діагноз», рекомендувати методи та шляхи поліпшення стану енергоспоживання. Маючи власні прилади, як один з дієвих і ефективних методів «діагностики» ми використовуємо тепловізорного обстеження.

Енергоаудит - це процедура, під час якої проводиться аналіз енергоефективності будівлі і оцінюється ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. У компанії «Адамсон» послуги енергоаудиту (теплонадзора) проводять фахівці, сертифіковані в США і Україні. Їх знання і досвід в поєднанні з програмним забезпеченням та обладнанням допомагають вибрати індивідуальний підхід для досягнення максимального результату в енергозбереженні.

Мета енергоаудиту - виявити, як використовується енергія в будівлі, знайти всі джерела тепловтрат і розробити рішення по їх зменшенню. Дотримання всіх рекомендацій, які вказуються в звіті з енергоаудиту, допоможе зробити проживання більш економним без жодного збитку для комфорту, а також позбутися від факторів, що негативно впливають на безпеку і здоров'я людини.

12 лис 2020

ДП "БТС-ІНЖИНІРИНГ" ТОВ "БІОТЕХСОЮЗ" м. Рівне бере участь у розробці проекту з переведення потужного промислового котла на використання альтернативного палива.

Якщо Ваша компанія є виробником альтернативного палива, а саме:

 • пеллет/паливних гранул з відходів деревини;
 • пеллет/паливних гранул з відходів сільськогосподарського виробництва;
 • пеллет/паливних гранул з торфу;
 • інші види твердого альтернативного палива,

і Ваша компанія має зацікавленість у збуті великих партій своєї продукції, пропонуємо вам заповнити опитувальний лист

10 posts