Загальні завдання та принципи

ДП «БТС-ІНЖИНІРИНГ»«досвід участі в плануванні та реалізації програм енергозбереження. Від проекту до впровадження»

Незалежно від об'єкта, де планується або реалізується програма енергозбереження, методологія реалізації проекту, з нашої точки зору, - однакова. Незалежно від того бюджетний це об'єкт чи комерційний, робота включає в себе наступні етапи:

 • Енергетичний аудит-завдання якого полягає в пошуку рентабельного потенціалу енергоефективності та енергозбереження на об'єкті. Звіт про результати енергетичного аудиту презентується на об'єкті з залученням максимально можливого числа кваліфікованого персоналу, що дозволяє ознайомити технічний персонал з пропонованою програмою і отримати їх відгуки за пропозиціями.
 • Енергозберігаючий проект оптимально розробляється на стадії «ПРОЕКТ». В окремих випадках, обумовлених з замовником - на стадії «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ».
 • Реалізація енергозберігаючого проекту - це звичайне будівництво, яке виконується за правилами ведення будівельно-монтажних робіт.
 • Виконання пуско-налагоджувальних, режимно-налагоджувальних робіт, підготовка персоналу для експлуатації проекту.
 • Моніторинг результатів експлуатації проекту.

За результатами моніторингу замовник приймає рішення або про продовження реалізації проекту, або про припинення проекту.

1. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ.

Малюнок 1. «Типовий-повний цикл енергетичного аудиту».

Обов'язкова умова початку робіт - складання технічного завдання, яким формалізуються наміри і можливості енергоаудитора, методики проведення робіт, і найголовніше – звіт і його конкретне наповнення, як результат роботи. Для виконання грамотного енергетичного аудиту ми залучаємо місцевих технологів, але бажано залучення споріднених технологів, але з іншого підприємства.

2. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРОЕКТ.

Розробляється кваліфікованою проектною організацією, що має необхідні дозволи та ліцензії. Мінімальний обсяг енергозберігаючого проекту-пояснювальна записка з дефектними актами, специфікації та кошторисні розрахунки. Проект узгоджується з Замовником, і як правило, з територіальним управлінням інспекції з енергозбереження. Енергоаудитор бере участь у підготовці технічних завдань на робоче проектування та приймання проектної документації від виконавця.

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОЕКТУ.

Звичайний будівельний процес, в якому енергоаудитор виконує функції технічного контролю, і бере участь при..

4. ВИКОНАННІ ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ, РЕЖИМНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ.

Важливе питання-підготовка персоналу. Бажано вивчення персоналом роботи пропонованих технологічних схем і циклів на реальному працюючому виробництві, після цього на «своєму» виробництві персонал присутній і бере участь у пуско-налагоджувальних роботах, а потім спільно з енергоаудитором готується експлуатаційна документація.

5. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Реалізація проектів проводиться спільно з підготовленим місцевим персоналом.

Малюнок 2. «Принципова схема участі енергоаудитора в реалізації проекту».

Малюнок 2.«Принципова схема участі енергоаудитора в реалізації проекту».

На бюджетних проектах використовується принципово інша схема, в якій енергоаудитор виступає і генпроектантом і генпідрядником. Така схема юридично неоднозначна-наприклад, Закон про енергетику Королівства Данія прямо забороняє участь енергоаудитора в реалізації проекту, за винятком інспекцій і оцінок ефективності.

Перевага:

 • істотне скорочення часу і витрат на підготовку проекту і його реалізацію;
 • відповідальність аудитора за результати реалізації проекту.

Одне з головних наших досягнень-підготовка фахівців енерго-менеджерів, організована за допомогою ДУ промисловості та розвитку інфраструктури ОДА в м.Рівне. У 2008 році в області підготовлено понад 50 енергоменеджерів для бюджетної сфери та комерційних підприємств.

Основні відмінності проектів у бюджетній та комерційній сферах.

Основні відмінності проектів у бюджетній та комерційній сферах.

Енергетична складова-показник, який використовується для консолідованої оцінки об'єкта як споживача енергетичних ресурсів, характеризує співвідношення витрат на придбання енергоносіїв до доходу від виручки продукції/послуг для комерційних проектів або до загального обсягу фінансування – для бюджетних проектів.

Дозволяє:

 • коректно порівнювати ефективність використання енергетичних носіїв на різних виробництвах / об'єктах, дислокованих в різних районах;
 • ранжувати пропоновані проекти по черговості реалізації;
 • просто і достовірно розраховувати економічний ефект;
 • оперативно контролювати рівень споживання енергоносіїв.