Головна

Компанія БТС-ІНЖИНІРИНГ иконує енергетичні обстеження (енергоаудит) підприємств та організацій з метою оцінки ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та реалізації енергозберігаючих заходів.

А також послуги з проектування:

  • сучасних котелень на різних видах палива з повним циклом автоматизації;
  • автоматизованих ЦТУ та ІТП;
  • проектування виробництв, заснованих на технологіях бродіння, з циклом повної переробки продукту;
  • системи автоматики технологічних процесів; автоматизація систем опалення та вентиляції, генерації тепла;
  • системи автоматичного контролю та управління обладнанням, технологічними циклами і, в цілому, підприємствами.

Готові проекти з проектування:Проведення енергетичного обстеження (енергоаудит)

Енергетичне обстеження (енергоаудит) - обстеження енергетичних об'єктів, з метою виявлення енергетичної ефективності, визначення заходів щодо її підвищення та можливостей їх реалізації. Енергетичне обстеження включає в себе збір документальної інформації, інструментальне обстеження, аналіз інформації і розробку рекомендацій з енергозбереження.

 

Перший етап розробки енергозберігаючого проекту - проведення на об'єкті енергетичного аудиту / енергетичного обстеження.
Енергетичний аудит / енергетичне обстеження дозволяє встановити «діагноз», рекомендувати методи та шляхи покращення стану енергоспоживання.
Маючи власні прилади, як один з дієвих та ефективних методів «діагностики» ми використовуємо тепловізорние обстеження.